HOTLINE

0935.185.893 Ms.Pha

Cột sắc ký HPLC trao đổi Anion PRP-X110

(1 đánh giá)

PRP-X110 HPLC Column

Hamilton Thụy Sỹ

Cột sắc ký HPLC trao đổi Anion PRP-X110 HSX: Hamilton Thụy Sỹ Model: PRP-X110 Anion Exchange Chromatography Column Sắc ký trao đổi ion phát hiện các anion hữu cơ và vô cơ, axit hữu cơ, các loại arsen hữu cơ và vô cơ, halogenua, nucleotide có độ nhạy cao. Cột sắc ký ion Hamilton PRP-X110 được sử dụng để tách các ion ở nồng độ dưới 20 ppb đến 20 ppm. PRP-X110 có tính chọn lọc tương tự PRP-X100 nhưng cung cấp giới hạn phân tách thấp hơn do khả năng trao đổi thấp hơn. Ví dụ ứng dụng: Anion hữu cơ và

Hotline: 0935.185.893 Ms.Pha

Cột sắc ký HPLC trao đổi Anion PRP-X110

HSX: Hamilton Thụy Sỹ

Model: PRP-X110 Anion Exchange Chromatography Column

Sắc ký trao đổi ion phát hiện các anion hữu cơ và vô cơ, axit hữu cơ, các loại arsen hữu cơ và vô cơ, halogenua, nucleotide có độ nhạy cao.

Cột sắc ký ion Hamilton PRP-X110 được sử dụng để tách các ion ở nồng độ dưới 20 ppb đến 20 ppm. PRP-X110 có tính chọn lọc tương tự PRP-X100 nhưng cung cấp giới hạn phân tách thấp hơn do khả năng trao đổi thấp hơn.

Ví dụ ứng dụng: Anion hữu cơ và vô cơ, axit hữu cơ, các loại arsen hữu cơ và vô cơ, các halogenua, các nucleotide.

 

Cột HPLC trao đổi Anion PRP-X110

 

Thông tin Cột sắc ký HPLC trao đổi PRP-X100

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Top