HOTLINE

0935.185.893 Ms.Pha

Chuẩn màu Lovibond

mỗi trang

Dung dịch màu chuẩn Saybolt Colour +12 Lovibond

>> 500ml một chai theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 với hạn dùng 12 tháng >> Truy xuất nguồn gốc đầy đủ theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận >> Mỗi chai được cung cấp với chứng nhận đầy đủ bao gồm MSDS

Hotline: 0935.185.893 Ms.Pha

Top