HOTLINE

0935.185.893 Ms.Pha

Cột sắc ký pha đảo HxSil C8 Hamilton

(1 đánh giá)

HxSil C8

Hamilton Thụy Sỹ

- HSX: Hamilton - Cột sắc ký pha đảo HxSil C8 - Vật liệu đóng gói silica cho nhiều loại phân tách ngược pha Hamilton HxSil C18 cột được đóng nắp tốt để tái tạo thời gian duy trì và độ bền. Các cột HxSil C18 thể hiện độ lưu giữ lớn hơn hầu hết các cột và tăng cường phân tách các hợp chất không được giữ lại đủ trên các cột C18 khác. - Ví dụ ứng dụng: Hydrocarbon thơm đa vòng, các phân tử hữu cơ nhỏ.

Hotline: 0935.185.893 Ms.Pha

Cột sắc ký HxSil C8 Hamilton

HSX: Hamilton Thụy Sỹ

Vật liệu nhồii silica cho nhiều loại phân tách pha đảo

Các cột Hamilton HxSil C8 được đóng nắp tốt để tái tạo thời gian duy trì và độ bền. C8 thể hiện tính chọn lọc tuyệt vời cần thiết cho các hỗn hợp mẫu phức tạp và cho thời gian lưu ngắn hơn so với C18.

Ví dụ ứng dụng: Hydrocarbon thơm đa vòng, các phân tử hữu cơ nhỏ.
 

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Top